ArtikelsBelgische Rangschikking Sectie 4C HomeFR

Sportkalender 2019-2020


02.11.2019


Beste bestuursleden en wedstrijdsecretarissen, 

Zoals elke jaar wordt de kalender terug opengesteld vanaf 15 september. Let wel op 15 november wordt de kalender onherroepelijk afgesloten.   Na het afsluiten van de kalender op 15 november kunnen nog enkel aanpassingen gedaan worden door een bestuurslid van de Sectie/Subcommissie. Het is natuurlijk de bedoeling dat de clubs hun wedstrijden vooraf zelf invullen, zodat de

secretariaten van de secties niet overbelast geraken. Na 30 november worden de sportkalenders naar de KMSH gestuurd voor nazicht op de aanvraag van de CAC’s. Daarna wordt de kalender definitief gepubliceerd op 1 januari 2020.   De data in de sportkalender kunnen ingevuld worden voor 2 jaar (telkens in de periode vanaf 15 september tot 15 november). Telkens op 1 januari wordt de sportkalender van “jaar 1” officieel en kunnen daarna verschuivingen of bijvoegingen slechts op officiële wijze toegelaten worden voor dit jaar door de Sectie. (zie hieronder). Verschuivingen of bijvoegingen voor “jaar 2”, kunnen door de club in de periode van 15 september tot 15 november zelf uitgevoerd worden. Bij het verschuiven van organisatiedatum wordt de sportkalender zowel op MYKKUSH als op de KKUSH-kalender “à jour” gehouden.   Enkele belangrijke beslissingen van de Raad van Bestuur in verband met het bijvoegen van een wedstrijd en het verschuiven van de datum van een wedstrijd tijdens het lopende sportjaar worden hieronder nog eens herhaald: 

Indien een club een wedstrijd wil verplaatsen tijdens het lopende sportjaar zal de aanvraag ingediend worden bij de sectie. Deze zal de aanvraag zorgvuldig onderzoeken en nagaan of er inderdaad een gegronde reden voor de aanvraag is. Indien de sectie oordeelt dat er inderdaad een gegronde reden voor de verplaatsing is, zal de aanvraag overgemaakt worden aan de Algemene Secretaris die ervoor zal zorgen dat de verplaatsing in de kalender wordt opgenomen.  Indien een club een wedstrijd wil toevoegen tijdens het lopende sportjaar zal de aanvraag ingediend worden bij de sectie. Deze zal de aanvraag zorgvuldig onderzoeken en nagaan of er inderdaad een gegronde reden voor de aanvraag is. Een toevoeging, behalve voor de socialiteitproef, wordt in principe niet toegestaan. Indien de sectie oordeelt dat er inderdaad toch een gegronde reden voor de toevoeging is, zal de aanvraag overgemaakt worden aan de Algemene Secretaris die de aanvraag voorlegt aan het bureau van de VdA. Slechts na het akkoord van het Bureau van de VdA, zal de Algemene Secretaris de wedstrijd opnemen in de kalender.

Clubs die een toevoeging van een wedstrijd vragen en bekomen zullen een administratieve kost van 50 euro dienen te betalen alvorens de bijvoeging in de kalender zal opgenomen worden.

Opmerking: het verwijderen van een wedstrijd kan de club zelf doen en dit zelfs tot middernacht van de dag voor de wedstrijd.